Skip to main content

Reciklaža metala

Reciklažom metala na ekološki prihvatljiv način, doprinosimo očuvanju prirodnih resursa, i vraćamo sve reciklirane materijale u ponovni proces proizvodnje novih proizvoda. Naša misija usmerena je ka maksimalnom iskorišćenju i ponovnoj upotrebi razvrstanih materijala, poštujući osnovne postulate savremene cirkularne ekonomije. Svoj reciklažni ciklus započinjemo nabavkom sirovine od proverenih dobavljača, koja nakon tretmana i pravilne selekcije urađene po najvišim standardima , konačno pronalizi svoj put do naših kupaca, koji pretapanjem našeg proizvoda daju novi život materijalu i vraćaju ga u ponovni ciklus upotrebe.

Otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina | Guli Guli doo Sevojno | Otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina | Guli Guli doo Sevojno |  

Otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina | Guli Guli doo Sevojno | Otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina | Guli Guli doo Sevojno |  

Otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina | Guli Guli doo Sevojno | Otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina | Guli Guli doo Sevojno |  

Metali

Uvek vodeći računa o potrebama naših kupaca, opredelili smo naš proizvodni proces ka brzom i efikasnom servisiranju svih zahteva. Danas smo kao kompanija bazirani u najvećem delu svog kapaciteta na preradu:

  • aluminijuma
  • bakra
  • mesinga
  • inoxa

Prerada

Razvijajući sopstvene proizvodne kapacitete, kao i jasne principe prijema ulazne sirovine, sa svojim stručnim timom razvili smo standardizovan sistem obrade materijala, koji garantuje najviše standarde kvaliteta finalnog proizvoda. Sa godišnjom preradom od 4000t , postigli smo savršen balans između kvaliteta proizvoda i poštovanja svih ekoloških normi potrebnih u zelenom procesu proizvodnje. Predanim radom svih zaposlenih u našoj kompaniji, ostvarili smo maksimalan učinak u prosecu selekcije materijala sa procentom od 98,7% čistoće ulaznog materijala od strane dobavljača, što nam omogućava da nakon obrade materijala, postignemo maksimum čistoće kada je kvalitet izlazne sirovine u pitanju.

Prodaja

Prepoznajući predanost i stručnost u stvaranju našeg finalnog proizvoda, veliki broj kupaca ukazuje nam poverenje već preko tri decenije.
Kvalitet materijla i poštovanje rokova isporuke, izdvojili su nas tokom godina uspešnog rada kao pouzdanog dobavljača, pa tako svoje proizvode plasiramo na tržište Srbije i Evropske Unije. Širenjem mreže svojih pouzdanih kupaca, obezbedili smo kontinuirani rast i usavršavanje naše kompanije sa željom da u svakom segmentu finalnog proizvoda budemo još bolji.

Ekologija

Od osnivanja komapanije težili smo da se profilišemo kao društveno odgovorna organizacija i da nametnemo zaštitu životne sredine kao osnovni postulat u našem delovanju. Razvijajući ekološku svest pre svega svojih zaposlenih, a onda i svojih saradnika, ubrzali smo proces razvoja kompanije sa maksimalnom primenom svih ekoloških normi u cilju očuvanja životne sredine. Danas posedujemo sve dozvole za sakupljanje, tretman, transport i skladištenje svih vrsta neopasnog otpada izdatih od strane resornog Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije, čime ispunjavamo sve zakonske uslove za uspešan rad.

Sertifikati

Prateći trend razvoja inovativnih rešenja iz oblasti upravljanja menadžmentom kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, naša kompanija je već duži niz godina sertifikovana za standarde kvaliteta od strane ovlašćenih institucija.

Posedujemo sertifikate:

  • ISO   9001/2015
  • ISO 45001/2018
  • ISO 14001/2015