Skip to main content

Guli Guli doo, kao kompanija od svog osnivanja 1990. godine pa do danas, čvrsto veruje, da samo uporni, vredni i mudri, sa jasnom vizijom budućnosti, opstaju i unapređuju uslove poslovanja svog biznisa.

Konstantnim usavršavanjem i timskim radom naša kompanija ostvaruje permanentan razvoj, u oblasti reciklaže metala i kao takva postaje lider na tržištu u segmentu kvaliteta finalnog proizvoda.

Danas Guli Guli doo, uspešno saradjuje sa preko 500 pravnih lica i godišnjom preradom od 4000t materijala. Našim proizvodima najvišeg kvaliteta snadbevamo sve značajne livnice u Srbiji, kao i veliki broj livnica na tržištu Evropske unije, što jasno pokazuje put našeg opredeljenja da samo kvalitetnim proizvodima osvajamo, vrlo zahtevna i probirljiva tržišta.

Galerija